3 Responses

  1. Tanya
    Tanya July 25, 2012 at 12:19 pm | | Reply

    Хах, Бубе, колко точно казано!

  2. Tanya
    Tanya July 25, 2012 at 12:55 pm | | Reply

    някой хора ги устройва ограничеността на възприятията!

Leave a Reply

Features Stats Integration Plugin developed by YD