2 Responses

  1. Руми
    Руми September 17, 2012 at 1:27 pm | | Reply

    Много силен, събуждащ текст! Напоследък все ми става горчиво, когато виждам колко трудно е на жените да бъдат Жени, а не просто огледала или копия на мъжете. А днешният свят има огромна нужда от женската нежна съзидателна енергия.

Leave a Reply

Features Stats Integration Plugin developed by YD