Силата на майката

“Природата е дала на жените сили, които те не използват или използват зле. Жените трябва да осъзнаят тези сили и да разберат, че бъдещето на човешкия род зависи изцяло от тях. Ако жените пожелаят да ме разберат, ще се превърнат в невиждана сила, на която нищо в света не ще може да устои. Но те трябва да се обединят в името на един велик идеал. Засега те не са единни. Единственото общо между тях е това, че съблазняват мъжете и ги примамват в клопките си – ето защо не са истински силни и могъщи. Занапред всички жени на Земята трябва да се обединят във волята си да възродят човечеството. Въпреки своята интелигентност, въпреки своите способности, мъжете не са в състояние да направят кой знае колко в тази област. Именно на жената, на майката е поверена тази мисия, защото Природата я е дарила със силата да влияе на детето, което ще се роди.”

Омраам Михаил Иванов

Leave a Reply

Features Stats Integration Plugin developed by YD