Ретроспекция 2019

Вместо да назад,

осмели се

да погледнеш

напред.

Може би в огледало.

Leave a Reply

Features Stats Integration Plugin developed by YD